GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Behandling av personuppgifter
Vi registrerar vissa personuppgifter. I samband med avtal med oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig.

Personuppgiftspolicy
Vi sparar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, anslutningsnummer, fastighetsbeteckning, personnummer. Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs eller lämnas aldrig vidare, utan används enbart för våra syften enligt lagen om GDPR.

Lagringstiden
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och tre år efter uppsägning innan de raderas. Namn på  fastighetsägare och vilken fastighet det avser, sparas alltid för historisk kontinuitet. Du kan när som helst begära att bli raderad från medlemsregistret, men inte så länge du äger en fastighet med avtal om uppkoppling.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig, kontaktar du kassören. Du kan även begära ett utdrag från vårt register, och begära att informationen ska rättas.

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. Vänd dig dock till oss i första hand. Det är viktigt att du som medlem känner dig trygg med oss.