Om Gäsene Fiber

En ekonomisk förening som driver ett
bredbandsnät via fiber till hushållen i Grude – S Björke – Jällby – Fröstorp med omnejd.
Föreningens medlemmar har fastigheter i de områden där fibernätet bygds. Styrelsen väljs av medlemmarna i föreningen. Styrelsen arbetar med de förutsättningar som behöver hanteras ex när det gäller finansiering, olika tillstånd, service och tillbyggnad.

Största delen av nätet färdigställdes i december 2016. Styrelsen projekterade och drev projektet under hela byggnationen. Under projekteringen tog styrelsen hjälp av Herrljunga Elektriska och medlemmar i föreningen.

För att få hjälp med arbetet när det gäller markavtal och hur fibern skall dras sattes en projektgrupp samman med områdesrepresentanter från de olika områden som berörs, och som därmed hade lokalkännedom och kontakt med markägarna inom deras område.

Medlemmar i föreningen har möjlighet att vara med och påverka arbetet och att tycka till i de olika beslut som fattas i projektet. Allt arbete i föreningen görs ideellt och har därmed bidragit till att hålla nere kostnaderna.

För att bli medlem
Betala in 100 kr i medlemsavgift till bankgiro 309-1006. Fyll även i en medlemsansökan med tillhörande uppgifter och lämna den till någon av medlemmarna i styrelsen eller sänd in den till adressen som är angiven.

Medlemsansökan hittar du under rubriken Dokument.