Status 2017-03-29

Nu är de flesta igång med sina anslutningar
Telia och Ericsson gjorde ett snabbt jobb och var mycket nöjda med mottagandet hemma hos medlemmarna. Tyvärr har vi fortfarande några som vi inte kunna gräva fram till. Lantmäteriet har hört av sig och de jobbar nu med ärendet men fortfarande har vi inte fått något uppskattad tid för ärendet. Så fort vi hör något om det hör vi av oss till berörda.

Omgrävning
Som en del sett och hört på bygden så grävs några sträckor av vårt fibernät om. Efter att en inmätning av nätet gjorts visade det sig att några sträckor inte klarar Post och Telestyrelsens krav. De sträckorna grävs nu om och befintlig slang sänks ner. Denna entreprenad sköts helt av entreprenören och fiberföreningen behöver inte hjälpa till eller betala för något. Markägare som får sina grödor skadade kan få ersättning. En del av arbetet görs nu på våren och en resten till hösten efter skörden.

Slutfaktura till medlemmar
Om några veckor kommer en slutfaktura skickas ut till alla medlemmar som fått sina anslutningar. Medlemmar med en anslutning kommer få en faktura på 6000 Kr. Denna består av insats 3500 Kr (1 per fastighet) och anslutningsavgift 1500 (1 per anslutning). Samtidigt skall också nätavgiften för 2017 faktureras, 100 Kr/mån, tas ut från och med april, för 2017 blir det alltså 900 Kr. Även medlemsavgift faktureras, 100 Kr/medlem.

Bidraget
Styrelsen håller för närvarande på med att sammanställa alla dokument för att kunna få ut resterande hälft av bidraget. Vi hoppas att vi lyckats uppfylla alla de krav jordbruksverket ställer på oss så vi får ut hela bidraget. Vid felaktigheter i ansökan ges procentuella avdrag på bidraget.

Årsmöte
För alla som suktar efter årets höjdpunkt så får ni vänta lite till. Vi siktar på att hålla årsmötet i slutet av maj månad. Kallelsen kommer delas ut i god tid innan.

Status och kontrollgrävning

Vi börjar med de dåliga nyheterna. En fiberslang har plöjts av och visade sig ligga alldeles för grunt. Efter detta har vi gjort några provgrävningar runt denna sträckan för att säkerställa djupet slangen ligger på. I alla provgroparna ligger slangen grundare än det krav vi avtalat med Herrljunga EL och Falk men över eller på gränsen för vad som är ok. Vi har nu beslutat att utöka provgrävningar för att få en så bra översyn som möjligt på vårt nät. Enligt de regler vi måste följa i dokumentet för Robusta nät står det att minsta grävdjup på åkermark är 55 cm. Sträckor som är grundare kan vi behöva gräva/plöja om. Trots detta kör vi på och planerar att driftsätta nätet som tänkt eftersom allt är i stort sett klart. De sträckor som behöver göras om får då grävas/plöjas om och sedan skarvas in för att få så liten driftstörning som möjligt för oss medlemmar. Styrelsen kommer förhandla med Herrljunga EL om detta och återkomma till er medlemmar innan något beslutas.

En viktig punkt vi har framför oss är att testa alla anslutningar så att vi kan säkerställa att alla har en bra anslutning. Vi behöver då hitta personer som kan hjälpa till med att åka runt tillsammans med Herrljunga EL till fastigheter och kontrollera fiberanslutningen. Personen som följer med får ett informationsblad att lämna och om fastighetsägaren samtycker ta hand om nycklar till fastigheten för att komma in om ingen kan vara hemma under tiden. Uppskattningsvis kommer det ta en dag per by att genomföra. Går det att hitta en person per by vore det toppen. Hör gärna av er om ni har möjlighet att hjälpa till. Planen är att detta skall göras sista veckan i september (v39).

Nedan följer info om vad som hänt och händer framöver.

Under sommaren har även detta hänt:
– Grävning klart i Augusti på alla sträckor vi får gräva.
– Blåsning och svetsning har pågått sedan början av sommaren.
– Beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet vilket ger oss 40% av den totala kostnaden.
– Påbörjat sammanställning av alla dokument som behövs för att få delutbetalning av bidraget från Landsbygdsprogrammet.

Detta händer framöver:
– Herrljunga EL fortsätter att blåsa och svetsa fiber. Klart inom några veckor (september).
– Herrljunga EL färdigställer hos alla medlemmar som vill ha hjälp med installation (september).
– Ansökan om momsplikt hos Skatteverket för att kunna få tillbaka momsen på utgifter. Detta har vi försökt med tidigare men ej blivit beviljade eftersom vi inte haft några inkomster. Nu är vi närmare start och hoppas få igenom detta.
– Samtal med Telia för att samordna ett informationsmöte (oktober) och installation i medlemmarnas fastigheter (november)(för aktiva anslutningar).

Projekteringsgruppen igång!

Nu har första mötet varit och diskussionerna tog fart med en gång. Under kommande månad kommer gruppen försöka träffa alla markägare där fiberkabeln är tänkt att korsa marken för att nå en annan medlem. Markägare som bor i slutet på en ledning behöver alltså inte skriva under någon markavtal då denne enbart har sin egen fiberkabel på sin mark.

Projektering och markupplåtelseavtal

Styrelsen har beslutat att följa det markupplåtelseavtal som LRF Konsult tagit fram under sommaren. LRF har stor erfarenhet av detta och ser till att markägarna är väl skyddade. Avtalet används idag av flera stora företag och föreningar. Utöver själva avtalet finns två dokument för att förklara ersättningar vid grödskador mm samt viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad.

Alla markägare kommer kallas till ett möte för att gå igenom projekteringskartan och avtalet. Titta gärna redan nu på kartan för att se om det kanske finns en alternativ väg som är bättre.

Områdesrepresentaterna som kommer hjälpa till med detta hittar du här.

Dokument:
Markupplåtelseavtal
Viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad
Vägledande principer i samband med anläggning av otofiber i mark – byalag