Status 2017-03-29

Nu är de flesta igång med sina anslutningar
Telia och Ericsson gjorde ett snabbt jobb och var mycket nöjda med mottagandet hemma hos medlemmarna. Tyvärr har vi fortfarande några som vi inte kunna gräva fram till. Lantmäteriet har hört av sig och de jobbar nu med ärendet men fortfarande har vi inte fått något uppskattad tid för ärendet. Så fort vi hör något om det hör vi av oss till berörda.

Omgrävning
Som en del sett och hört på bygden så grävs några sträckor av vårt fibernät om. Efter att en inmätning av nätet gjorts visade det sig att några sträckor inte klarar Post och Telestyrelsens krav. De sträckorna grävs nu om och befintlig slang sänks ner. Denna entreprenad sköts helt av entreprenören och fiberföreningen behöver inte hjälpa till eller betala för något. Markägare som får sina grödor skadade kan få ersättning. En del av arbetet görs nu på våren och en resten till hösten efter skörden.

Slutfaktura till medlemmar
Om några veckor kommer en slutfaktura skickas ut till alla medlemmar som fått sina anslutningar. Medlemmar med en anslutning kommer få en faktura på 6000 Kr. Denna består av insats 3500 Kr (1 per fastighet) och anslutningsavgift 1500 (1 per anslutning). Samtidigt skall också nätavgiften för 2017 faktureras, 100 Kr/mån, tas ut från och med april, för 2017 blir det alltså 900 Kr. Även medlemsavgift faktureras, 100 Kr/medlem.

Bidraget
Styrelsen håller för närvarande på med att sammanställa alla dokument för att kunna få ut resterande hälft av bidraget. Vi hoppas att vi lyckats uppfylla alla de krav jordbruksverket ställer på oss så vi får ut hela bidraget. Vid felaktigheter i ansökan ges procentuella avdrag på bidraget.

Årsmöte
För alla som suktar efter årets höjdpunkt så får ni vänta lite till. Vi siktar på att hålla årsmötet i slutet av maj månad. Kallelsen kommer delas ut i god tid innan.