Status 2017-03-29

Nu är de flesta igång med sina anslutningar
Telia och Ericsson gjorde ett snabbt jobb och var mycket nöjda med mottagandet hemma hos medlemmarna. Tyvärr har vi fortfarande några som vi inte kunna gräva fram till. Lantmäteriet har hört av sig och de jobbar nu med ärendet men fortfarande har vi inte fått något uppskattad tid för ärendet. Så fort vi hör något om det hör vi av oss till berörda.

Omgrävning
Som en del sett och hört på bygden så grävs några sträckor av vårt fibernät om. Efter att en inmätning av nätet gjorts visade det sig att några sträckor inte klarar Post och Telestyrelsens krav. De sträckorna grävs nu om och befintlig slang sänks ner. Denna entreprenad sköts helt av entreprenören och fiberföreningen behöver inte hjälpa till eller betala för något. Markägare som får sina grödor skadade kan få ersättning. En del av arbetet görs nu på våren och en resten till hösten efter skörden.

Slutfaktura till medlemmar
Om några veckor kommer en slutfaktura skickas ut till alla medlemmar som fått sina anslutningar. Medlemmar med en anslutning kommer få en faktura på 6000 Kr. Denna består av insats 3500 Kr (1 per fastighet) och anslutningsavgift 1500 (1 per anslutning). Samtidigt skall också nätavgiften för 2017 faktureras, 100 Kr/mån, tas ut från och med april, för 2017 blir det alltså 900 Kr. Även medlemsavgift faktureras, 100 Kr/medlem.

Bidraget
Styrelsen håller för närvarande på med att sammanställa alla dokument för att kunna få ut resterande hälft av bidraget. Vi hoppas att vi lyckats uppfylla alla de krav jordbruksverket ställer på oss så vi får ut hela bidraget. Vid felaktigheter i ansökan ges procentuella avdrag på bidraget.

Årsmöte
För alla som suktar efter årets höjdpunkt så får ni vänta lite till. Vi siktar på att hålla årsmötet i slutet av maj månad. Kallelsen kommer delas ut i god tid innan.

Bidragsansökan är godkänd

Nu har Länsstyrelsen godkänt vår ansökan om bidrag. 40 % av den budgeterade kostnaden för projektet är bidragsberättigande. Länsstyrelsen kommer gå igenom vårt arbete och kontrollera så det är i linje med de regler de satt upp. I detta ingår regler för hur nätet är uppbyggt, upphandlingar är genomförda, dokumentation på nätet mm så det är fortfarande mycket arbete kvar för att få ut de pengar vi ansökt om.

Under sommaren kommer Herrljunga Elektriska fortsätta att blåsa fiber. Svetsning återupptas först efter semestern.

EXTRASTÄMMA 10:e november

10:e november kl. 19:00 i
Tingshuset, Ljung.

Skall vi börja gräva nu? Medlemmarna beslutar!

Länsstyrelsen har återigen skjutit upp beslutet gällande om och när Sveriges fiberföreningar får bidrag – senast i september sa de början på december, nu tidigast i mars. Så här har det tyvärr varit vid flera tillfällen redan och vi känner att vi inte kan vara säkra på att vi får ett besked i mars heller.

Vi har fått in anbud som gäller 3 månader som gör att vi snarast kan börja gräva för fiber. En anledning till att vi vill ta chansen och börja redan i år är att Länsstyrelsens ytterligare förskjutning av beslutet gör att våra upphandlingar kommer vara ogiltiga i mars och proceduren måste göras om.

Ska vi gräva utan att vara 100 % säkra på att vi får bidrag?
Vi i styrelsen vill presentera ett förlag som vi tror kan vara acceptabel för våra medlemmar om vi mot förmodan inte får bidrag. Sedan tidigare har kostnaden för insats och anslutningsavgift sagts hamna på runt 15 000 kr. Det vill vi hålla fast vid. Under projekttiden är det sedan tidigare tänkt att vi behöver ett banklån på 2 miljoner för att betala alla löpande kostnader fram tills bidrag betalats ut. Om vi inte får bidrag vill vi förlänga lånet som vi då amorterar på ca 10 år. Kostnaden för amortering kommer kunna täckas av ordinarie nätavgift. För att täcka ränta på lånet behöver vi ta ut en liten extra avgift på nätavgiften (runt 50 Kr). När lånet är avbetalat kommer nätavgiften att användas för att kunna återbetala insatsen till medlemmarna.

Fördelarna med att börja nu
– Grävning innan vårbruket gläder markägarna och minskar extra kostnader för förstörd sådd, får vi besked i mars kan grävstart förmodligen ske tidigast i april.
– Vi kommer före många föreningar som väntar på besked om bidrag. Vi riskerar alltså inte att stå utan entreprenör när alla andra skall gräva.
– Vi kan tidigare få en snabb och stabil fiberanslutning.
– För många medlemmar blir månadskostnaden ändå billigare än de abonnemang vi har idag (även utan bidraget!).
– Vi har fortfarande lika stor chans att få bidraget. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen bör bidraget räcka till alla föreningar som ansökt om bidrag. Detta gör att vi fortfarande har stor förhoppning på att få bidraget.

Beslutar stämman att börja redan nu måste ett anslutningsavtal skrivas på. Detta kommer presenteras på mötet och vi hoppas att Ni alla kan skriva på redan då så vi kan börja gräva så snart som möjligt.

Vad blir månadskostnaden och vad får vi?
Vi har en upphandling ute just nu för kommunikationsoperatör och när mötet är kommer vi kunna presentera det vinnande anbudet. Viktigt att veta är att oavsett vilken kommunikationsoperatör vi får kommer det finnas ett stort utbud av internet-, TV- och telefonileverantörer att välja mellan. I detta kommer ett extra prisvärt abonnemang finnas för internet, TV och telefoni. Mer om detta på mötet!

Väl mött i Tingshuset, där vi bjuder på fika, den 10:e november kl. 19:00.
Hälsningar Styrelsen

Preliminär kostnad för fiber

Enligt den första projekteringen hamnar vi på ca 15 000 kr. Detta kommer delas upp i insats och anslutningskostnad.

Insatsen kommer bli den största delen på kanske 10 000 – 11 000 kr.
Dessa pengar är ett lån till föreningen och kommer att betalas tillbaka så småningom.

Värvar vi tillsammans fler medlemmar finns det en god chans att kostnaden sjunker ytterligare så jobba på med att få med era grannar!