Bidragsansökan är godkänd

Nu har Länsstyrelsen godkänt vår ansökan om bidrag. 40 % av den budgeterade kostnaden för projektet är bidragsberättigande. Länsstyrelsen kommer gå igenom vårt arbete och kontrollera så det är i linje med de regler de satt upp. I detta ingår regler för hur nätet är uppbyggt, upphandlingar är genomförda, dokumentation på nätet mm så det är fortfarande mycket arbete kvar för att få ut de pengar vi ansökt om.

Under sommaren kommer Herrljunga Elektriska fortsätta att blåsa fiber. Svetsning återupptas först efter semestern.