Årsmöte 2022

Onsdagen den 4 maj kl. 19:00 i Jällby Equmeniakyrka.
– Årsmöte
– Fika – meddela om specialkost önskas
Välkomna

Årsmöte 2021

Onsdag 26/5 kl 19:00

I år blir det ett digitalt möte via Microsoft Teams.

Anslut på din dator eller mobilapp. Klicka på länken nedan. Då öppnas en ny sida. Har du inte Teams appen så är det lättast att klicka på texten “Fortsätt i den här webbläsaren”. På sidan efter det uppmanas ni att skriva ert namn. Välj också om mikrofon och kamera skall vara på. Klicka på Kallelse2021 för att läsa den och dagordningen som ligger som sida 2.

Fika får ni ordna själva i år så kom förberedda.

Klicka här för att delta i mötet.

Projektet är klart!

Vi kan nu meddela att landsbygdsprojektet som startade 2016 nu är slutredovisat och klart!

Men det var redan 2014-01-29 som föreningen bildades efter ett uppstartsmöte i Jällby. Därefter projekterades nätet och många personer i bygden hjälpte till att hitta de smidigaste vägarna för vårt nät.

Efter många samtal hemma hos er medlemmar lyckades vi få in intresseansökningar från över 80% av de boende i området. Det gjorde att vi kunde fortsätta med projektet.

Genom Jordbruksverket kunde vi sedan ansöka om ett bidrag på 40% av hela nätets kostnad. Det medförde en hel del jobb med tillhörande regelverk men gjorde också att nätet byggdes på ett korrekt och driftsäkert sätt som kommer gynna oss i längden.

För att redovisa projektet krävdes en omfattande dokumentation på allt som gjorts genom åren. Några av de saker som skulle redovisas var:

 • Förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument)
 • Anbud (svar på förfrågningsunderlagen)
 • Fakturor, kvitton, bokslut och huvudbok
 • Öppningsprotokoll över anbud
 • Utvärdering av anbuden och protokoll där det framgår hur samtliga anbud utvärderas
 • Tilldelningsbeslut
 • Kontrakt och eventuellt ramavtal
 • Markavtal
 • Dokumentation över tekniska delarna av nätet
 • Kartor
 • Ledningsrätt
 • Förvaltningsplan
 • Informationsmaterial
 • Samråd med kommuner (Herrljunga och Vårgårda)
 • Samråd med Länsstyrelsen om de 42 berörda fornlämningar vi gräv i närheten av. (Kartor, arbetsbeskrivning per fornlämning mm).
 • Samråd med Trafikverket om de 15 korsade vägarna/järnvägarna. (Kartor, foton mm).
 • Medlemsregister

plus en hel del annat.

Resultatet blev ett godkänt projekt och utan några felaktigheter vilket gjorde att vi fick 0% i avdrag för felaktigheter och drygt 1 miljon kronor i bidrag.

Detta har tagit oss många timmars arbete på kvällar och helger de senaste åren så Stort tack alla som hjälpt till och alla Ni som gett oss lite extra energi med positiv respons och tålamod!

Hälsningar Styrelsen genom Herman Lennartsson

Inget gruppavtal

Tyvärr har vi inte lyckats få ihop tillräckligt många intresserade för att gå vidare med detta. Vi har försökt förhandla med Telia men de ville inte teckna något nytt avtal med oss när vi inte var fler. Vi har tre år kvar av vårt nuvarande avtal med Telia Öppen Fiber – efter det har vi ett mycket bättre förhandlingsläge och kan ställa Telia mot andra kommunikationsoperatörer.Vi hoppas att vi tillsammans med andra föreningar i kommunen kommer att kunna få fram ett bättre erbjudande då.

Ledningsrätten i Södra Björke är äntligen klar!

Drygt två år efter att vi skickade in ansökan om ledningsrätt för Tingkullavägen i Södra Björke har den till slut blivit färdig. Efter långa köer, handläggningstider och överklaganden har Svea Hovrätt i veckan gett avslag för prövningstillstånd för den överklagande. Beslutet kan ej överklagas. Det betyder att beslutet som Mark och miljödomstolen tog i början på året står fast och vår ledningsrätt har fått laga kraft. Vi kan alltså börja gräva.

Herrljunga Elektriska har som mål att hinna med grävningen innan semestern. Vi håller tummarna.

Årsmöte 26:e april

Torsdagen den 26 april kl. 19:00 i Jällby Equmeniakyrka.
• Information om projektets framfart
• Årsmöte
• Fika

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Status 2017-03-29

Nu är de flesta igång med sina anslutningar
Telia och Ericsson gjorde ett snabbt jobb och var mycket nöjda med mottagandet hemma hos medlemmarna. Tyvärr har vi fortfarande några som vi inte kunna gräva fram till. Lantmäteriet har hört av sig och de jobbar nu med ärendet men fortfarande har vi inte fått något uppskattad tid för ärendet. Så fort vi hör något om det hör vi av oss till berörda.

Omgrävning
Som en del sett och hört på bygden så grävs några sträckor av vårt fibernät om. Efter att en inmätning av nätet gjorts visade det sig att några sträckor inte klarar Post och Telestyrelsens krav. De sträckorna grävs nu om och befintlig slang sänks ner. Denna entreprenad sköts helt av entreprenören och fiberföreningen behöver inte hjälpa till eller betala för något. Markägare som får sina grödor skadade kan få ersättning. En del av arbetet görs nu på våren och en resten till hösten efter skörden.

Slutfaktura till medlemmar
Om några veckor kommer en slutfaktura skickas ut till alla medlemmar som fått sina anslutningar. Medlemmar med en anslutning kommer få en faktura på 6000 Kr. Denna består av insats 3500 Kr (1 per fastighet) och anslutningsavgift 1500 (1 per anslutning). Samtidigt skall också nätavgiften för 2017 faktureras, 100 Kr/mån, tas ut från och med april, för 2017 blir det alltså 900 Kr. Även medlemsavgift faktureras, 100 Kr/medlem.

Bidraget
Styrelsen håller för närvarande på med att sammanställa alla dokument för att kunna få ut resterande hälft av bidraget. Vi hoppas att vi lyckats uppfylla alla de krav jordbruksverket ställer på oss så vi får ut hela bidraget. Vid felaktigheter i ansökan ges procentuella avdrag på bidraget.

Årsmöte
För alla som suktar efter årets höjdpunkt så får ni vänta lite till. Vi siktar på att hålla årsmötet i slutet av maj månad. Kallelsen kommer delas ut i god tid innan.

Installationen börjar!

Ericsson skall nu börja ringa runt och meddela när de kommer till de första och installerar. Som jag förstått det kommer de börja i Romnefall och Frinnestad och sedan gå mot Grude. Vart de tar vägen efter det har jag inte fått besked om ännu. Det kommer vara två installatörer ute och jobba och de har beräknat att hinna med ca ett hus i timman var.

När någon har fått igång någon tjänst hemma hör gärna av er och berätta om allt fungerar som det skall.

Kanske får några fiber till jul 🙂

Besiktning

Nu är besiktningen av fibernätet gjord av Rejlers. Utöver grävdjupet som vi pratat om innan fanns inga stora avvikelser. Alla kopplingsskåp skall kontrolleras en extra gång och eventuellt fyllas på med lite extra lekakulor för att stoppa eventuella besök av små gnagare. Rejlers kommer nu skriva en besiktningsrapport med beslut.

Angående Tingkullavägen är vi nu på plats 12 i kön hos Lantmäteriet. Tyvärr fick vi ingen information om vad det betyder i tid. Vi har försökt nå dem för att få svar på det men utan resultat.

På bilderna ser vi ett litet kopplingsskåp där fibrer är svetsade. Det gröna skåpet är en nod där den tekniska utrustningen från Telia kommer sättas in. Här finns även batteribackup som klarar upp till en timma utan ström och värmeelement om det skulle bli väldigt kallt ute.nod

skarvskap

Ny info om installation

Efter möte med Ericsson, som sköter installation åt Telia, har vi nu lite ändrad information.

1) De kommer börja installationen i mitten på december.
2) Fibern startar (aktiveras) dagen efter installationen är genomförd.
3) Ericsson ringer och meddelar tid för installation för de med aktiv anslutning.
4) Glöm inte att det MÅSTE finnas ström framdragen till fiberkabeln där medieomvandlaren skall installeras.
5) Det måste finns plats för dem att jobba där installationen skall genomföras så flytta på eventuella möbler som står i vägen.

Besiktningen av nätet som skulle gjorts igår blev framflyttad till fredag p.g.a. sjukdom.

Daniel på TMB i Vårgårda, som var på vårt senaste informationsmöte, har hört av sig. Hans erbjudande med Viasat och T3 gäller hela året ut. Ring för mer info 0705-74 41 13 eller läs tidigare nyhet.

På www.oppenfiber.se kan ni även hitta andra tjänsteleverantörer och erbjudanden.