Ledningsrätten i Södra Björke är äntligen klar!

Drygt två år efter att vi skickade in ansökan om ledningsrätt för Tingkullavägen i Södra Björke har den till slut blivit färdig. Efter långa köer, handläggningstider och överklaganden har Svea Hovrätt i veckan gett avslag för prövningstillstånd för den överklagande. Beslutet kan ej överklagas. Det betyder att beslutet som Mark och miljödomstolen tog i början på året står fast och vår ledningsrätt har fått laga kraft. Vi kan alltså börja gräva.

Herrljunga Elektriska har som mål att hinna med grävningen innan semestern. Vi håller tummarna.