Ordlista

Förklaringar av ord som är vanligt förekommande inom föreningens verksamhet.

 • Anslutning – likt dagens telefonledningar kommer fastigheten kopplas ihop med resten av världen med en fysisk koppling. Den består av en slang med ett par tunna fibertrådar. Varje anslutning har sitt eget abonnemang och får inte delas utanför fastigheten. Flera anslutningar kan vara aktuellt på samma fastighet vid flerfamiljshus eller liknande.
 • Anslutningsavgift – En kostnad för inkoppling av fibern till fastigheten. Kostnaden är inklusive moms.
 • Anslutningsavtal – Ett avtal där medlemmen binder sig att vara med i föreningen och att betala insats och anslutningsavgift. Detta är ett måste då föreningen måste försäkra sig om att vi är ett antal medlemmar som skall vara med innan vi börjar gräva.
 • Insats – Ett lån till föreningen från medlemmarna. Betalas tillbaka vid urträde ur föreningen. Skall successivt betalas tillbaka till medlemmarna när föreningens ekonomi stärks genom främst att nätavgifter tas ut från de som har aktiva anslutningar.
 • Kommunikationsoperatör (KO) – Fördelar data från alla tjänsteleverantörer ut till alla anslutningar genom våra noder. Vår KO är TELIA.
 • Mediakonverter – Är en liten dosa, vanligen ca 15x20x5 cm som gör om ljuset som skickas i fibern till digital signal som används i hemnätverket.
 • Nod – Alla föreningens fibrer går genom en av våra två noder (Grude och Jonstorp). Kommunikationsoperatören (KO) har här sin utrustning och fördelar ut från sin inkommande fiber all data till rätt anslutning. Dessa övervakas aktivt av både KO och Herrljunga Elektriska för att snabbt kunna felsöka eventuella fel som kan uppstå.
 • Nätavgift – Fast månadskostnad som skall betalas för alla aktiva anslutningar. Nätavgiften är föreningens största inkomst och skall täcka föreningens alla kostnader.
 • Router – Router är en nätverksenhet som kopplar samman flera lokala datornätverk och dirigerar datatrafiken mellan dessa.
 • Skarv – Alla skarvar svetsas ihop för att inte tappa signalstyrka. För att säkerställa att skarvarna blir korrekta mäts hela fibern efter att anslutningen är färdig.
 • Switch – En switch, även växel, är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan datorer/telefoner/mediaenheter i samma nätverk. Är switchen kopplad till internet kommer alla enheter också vara det.
 • Tjänsteleverantör (TL) – Varje anslutning har sitt eget abonnemang tecknat med en TL. Vår Kommunikationsoperatören erbjuder ett stort antal TL att teckna abonnemang med. På www.bredbandswebben.se listas alla valbara TL.
 • Tripple-play – Tillsammans brukar telefon, tv och internetabonnemang kallas för Tripple-play. Priset brukar vara rabatterat när dessa tre abonnemang tecknas samtidigt.