Projektet är klart!

Vi kan nu meddela att landsbygdsprojektet som startade 2016 nu är slutredovisat och klart!

Men det var redan 2014-01-29 som föreningen bildades efter ett uppstartsmöte i Jällby. Därefter projekterades nätet och många personer i bygden hjälpte till att hitta de smidigaste vägarna för vårt nät.

Efter många samtal hemma hos er medlemmar lyckades vi få in intresseansökningar från över 80% av de boende i området. Det gjorde att vi kunde fortsätta med projektet.

Genom Jordbruksverket kunde vi sedan ansöka om ett bidrag på 40% av hela nätets kostnad. Det medförde en hel del jobb med tillhörande regelverk men gjorde också att nätet byggdes på ett korrekt och driftsäkert sätt som kommer gynna oss i längden.

För att redovisa projektet krävdes en omfattande dokumentation på allt som gjorts genom åren. Några av de saker som skulle redovisas var:

 • Förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument)
 • Anbud (svar på förfrågningsunderlagen)
 • Fakturor, kvitton, bokslut och huvudbok
 • Öppningsprotokoll över anbud
 • Utvärdering av anbuden och protokoll där det framgår hur samtliga anbud utvärderas
 • Tilldelningsbeslut
 • Kontrakt och eventuellt ramavtal
 • Markavtal
 • Dokumentation över tekniska delarna av nätet
 • Kartor
 • Ledningsrätt
 • Förvaltningsplan
 • Informationsmaterial
 • Samråd med kommuner (Herrljunga och Vårgårda)
 • Samråd med Länsstyrelsen om de 42 berörda fornlämningar vi gräv i närheten av. (Kartor, arbetsbeskrivning per fornlämning mm).
 • Samråd med Trafikverket om de 15 korsade vägarna/järnvägarna. (Kartor, foton mm).
 • Medlemsregister

plus en hel del annat.

Resultatet blev ett godkänt projekt och utan några felaktigheter vilket gjorde att vi fick 0% i avdrag för felaktigheter och drygt 1 miljon kronor i bidrag.

Detta har tagit oss många timmars arbete på kvällar och helger de senaste åren så Stort tack alla som hjälpt till och alla Ni som gett oss lite extra energi med positiv respons och tålamod!

Hälsningar Styrelsen genom Herman Lennartsson