Status och kontrollgrävning

Vi börjar med de dåliga nyheterna. En fiberslang har plöjts av och visade sig ligga alldeles för grunt. Efter detta har vi gjort några provgrävningar runt denna sträckan för att säkerställa djupet slangen ligger på. I alla provgroparna ligger slangen grundare än det krav vi avtalat med Herrljunga EL och Falk men över eller på gränsen för vad som är ok. Vi har nu beslutat att utöka provgrävningar för att få en så bra översyn som möjligt på vårt nät. Enligt de regler vi måste följa i dokumentet för Robusta nät står det att minsta grävdjup på åkermark är 55 cm. Sträckor som är grundare kan vi behöva gräva/plöja om. Trots detta kör vi på och planerar att driftsätta nätet som tänkt eftersom allt är i stort sett klart. De sträckor som behöver göras om får då grävas/plöjas om och sedan skarvas in för att få så liten driftstörning som möjligt för oss medlemmar. Styrelsen kommer förhandla med Herrljunga EL om detta och återkomma till er medlemmar innan något beslutas.

En viktig punkt vi har framför oss är att testa alla anslutningar så att vi kan säkerställa att alla har en bra anslutning. Vi behöver då hitta personer som kan hjälpa till med att åka runt tillsammans med Herrljunga EL till fastigheter och kontrollera fiberanslutningen. Personen som följer med får ett informationsblad att lämna och om fastighetsägaren samtycker ta hand om nycklar till fastigheten för att komma in om ingen kan vara hemma under tiden. Uppskattningsvis kommer det ta en dag per by att genomföra. Går det att hitta en person per by vore det toppen. Hör gärna av er om ni har möjlighet att hjälpa till. Planen är att detta skall göras sista veckan i september (v39).

Nedan följer info om vad som hänt och händer framöver.

Under sommaren har även detta hänt:
– Grävning klart i Augusti på alla sträckor vi får gräva.
– Blåsning och svetsning har pågått sedan början av sommaren.
– Beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet vilket ger oss 40% av den totala kostnaden.
– Påbörjat sammanställning av alla dokument som behövs för att få delutbetalning av bidraget från Landsbygdsprogrammet.

Detta händer framöver:
– Herrljunga EL fortsätter att blåsa och svetsa fiber. Klart inom några veckor (september).
– Herrljunga EL färdigställer hos alla medlemmar som vill ha hjälp med installation (september).
– Ansökan om momsplikt hos Skatteverket för att kunna få tillbaka momsen på utgifter. Detta har vi försökt med tidigare men ej blivit beviljade eftersom vi inte haft några inkomster. Nu är vi närmare start och hoppas få igenom detta.
– Samtal med Telia för att samordna ett informationsmöte (oktober) och installation i medlemmarnas fastigheter (november)(för aktiva anslutningar).