Preliminär kostnad för fiber

Enligt den första projekteringen hamnar vi på ca 15 000 kr. Detta kommer delas upp i insats och anslutningskostnad.

Insatsen kommer bli den största delen på kanske 10 000 – 11 000 kr.
Dessa pengar är ett lån till föreningen och kommer att betalas tillbaka så småningom.

Värvar vi tillsammans fler medlemmar finns det en god chans att kostnaden sjunker ytterligare så jobba på med att få med era grannar!