Projektering och markupplåtelseavtal

Styrelsen har beslutat att följa det markupplåtelseavtal som LRF Konsult tagit fram under sommaren. LRF har stor erfarenhet av detta och ser till att markägarna är väl skyddade. Avtalet används idag av flera stora företag och föreningar. Utöver själva avtalet finns två dokument för att förklara ersättningar vid grödskador mm samt viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad.

Alla markägare kommer kallas till ett möte för att gå igenom projekteringskartan och avtalet. Titta gärna redan nu på kartan för att se om det kanske finns en alternativ väg som är bättre.

Områdesrepresentaterna som kommer hjälpa till med detta hittar du här.

Dokument:
Markupplåtelseavtal
Viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad
Vägledande principer i samband med anläggning av otofiber i mark – byalag