Projekteringsgruppen igång!

Nu har första mötet varit och diskussionerna tog fart med en gång. Under kommande månad kommer gruppen försöka träffa alla markägare där fiberkabeln är tänkt att korsa marken för att nå en annan medlem. Markägare som bor i slutet på en ledning behöver alltså inte skriva under någon markavtal då denne enbart har sin egen fiberkabel på sin mark.