Karta – utkast för dragning av kanalisation

Alla markägare kommer kontaktas för diskussion om förslagna dragningen då det är ni som vet bäst!
Vi kommer utse sockenansvariga som kommer hålla i detta med Fredrik Svensson, Jällby, som samordnare.