EXTRASTÄMMA 10:e november

10:e november kl. 19:00 i
Tingshuset, Ljung.

Skall vi börja gräva nu? Medlemmarna beslutar!

Länsstyrelsen har återigen skjutit upp beslutet gällande om och när Sveriges fiberföreningar får bidrag – senast i september sa de början på december, nu tidigast i mars. Så här har det tyvärr varit vid flera tillfällen redan och vi känner att vi inte kan vara säkra på att vi får ett besked i mars heller.

Vi har fått in anbud som gäller 3 månader som gör att vi snarast kan börja gräva för fiber. En anledning till att vi vill ta chansen och börja redan i år är att Länsstyrelsens ytterligare förskjutning av beslutet gör att våra upphandlingar kommer vara ogiltiga i mars och proceduren måste göras om.

Ska vi gräva utan att vara 100 % säkra på att vi får bidrag?
Vi i styrelsen vill presentera ett förlag som vi tror kan vara acceptabel för våra medlemmar om vi mot förmodan inte får bidrag. Sedan tidigare har kostnaden för insats och anslutningsavgift sagts hamna på runt 15 000 kr. Det vill vi hålla fast vid. Under projekttiden är det sedan tidigare tänkt att vi behöver ett banklån på 2 miljoner för att betala alla löpande kostnader fram tills bidrag betalats ut. Om vi inte får bidrag vill vi förlänga lånet som vi då amorterar på ca 10 år. Kostnaden för amortering kommer kunna täckas av ordinarie nätavgift. För att täcka ränta på lånet behöver vi ta ut en liten extra avgift på nätavgiften (runt 50 Kr). När lånet är avbetalat kommer nätavgiften att användas för att kunna återbetala insatsen till medlemmarna.

Fördelarna med att börja nu
– Grävning innan vårbruket gläder markägarna och minskar extra kostnader för förstörd sådd, får vi besked i mars kan grävstart förmodligen ske tidigast i april.
– Vi kommer före många föreningar som väntar på besked om bidrag. Vi riskerar alltså inte att stå utan entreprenör när alla andra skall gräva.
– Vi kan tidigare få en snabb och stabil fiberanslutning.
– För många medlemmar blir månadskostnaden ändå billigare än de abonnemang vi har idag (även utan bidraget!).
– Vi har fortfarande lika stor chans att få bidraget. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen bör bidraget räcka till alla föreningar som ansökt om bidrag. Detta gör att vi fortfarande har stor förhoppning på att få bidraget.

Beslutar stämman att börja redan nu måste ett anslutningsavtal skrivas på. Detta kommer presenteras på mötet och vi hoppas att Ni alla kan skriva på redan då så vi kan börja gräva så snart som möjligt.

Vad blir månadskostnaden och vad får vi?
Vi har en upphandling ute just nu för kommunikationsoperatör och när mötet är kommer vi kunna presentera det vinnande anbudet. Viktigt att veta är att oavsett vilken kommunikationsoperatör vi får kommer det finnas ett stort utbud av internet-, TV- och telefonileverantörer att välja mellan. I detta kommer ett extra prisvärt abonnemang finnas för internet, TV och telefoni. Mer om detta på mötet!

Väl mött i Tingshuset, där vi bjuder på fika, den 10:e november kl. 19:00.
Hälsningar Styrelsen