Vi siktar på grävstart i vinter

På extrastämman den 10:e november beslutade stämman att vi skall börja gräva i vinter trots att vi inte vet om vi får bidraget från Jordbruksverket.

Vi tror fortfarande att vi har stor chans att få bidraget men är ändå beredda på att investera i fiber även om bidraget uteblir.

Styrelsens jobb den närmsta tiden blir bland annat att få ut en ny offertförfrågan för Kommunikationsoperatör. När vi fått ett anbud vi känner oss nöjda med kommer vi presentera anslutningsavtalet för medlemmarna.

Går allt som planerat kan vi ha fiber installerat till sommaren!