Karta

Här kommer den utlovade kartan över vårt område. Den visar befintlig kanalisation som Herrljunga Elektriska har förberett.
[Borttagen eftersom den är inaktuell]

Kan passa på att rapportera att det är väldigt stor intresse att få vara med i föreningen – vilket vi är väldigt glada över. Vi har redan besökt många av hushållen i området men fortfarande är det några kvar.