Över 100 medlemmar!

Nu är alla fastighetsägare tillfrågade om att bli medlem i föreningen och nu är vi 103 medlemmar vilket är ca 70% av alla fastigheter.

Nästa steg är att få fram en mer specifik insatskostnad vilket vi gör tillsammans med Herrljunga Elektriska. Efter det kommer ett vi kalla till ett stormöte för att informera medlemmarna om vad som händer samt att välja styrelse.

Hör gärna av er om ni har frågor.