Projektstöd

Nu är bidragsansökan inskickad till Jordbruksverket. Bidraget ingår i Landsbygdsprogrammet och ger 40% av kostnaden för slang och grävning. Då det är många föreningar som vill ha stöd kommer poäng att fördelas beroende på ett antal variabler, t.ex. antal anslutningar. De föreningar med högst poäng får bidrag. Pengarna är begränsade och alla föreningar kommer inte att få bidrag. Får två föreningar samma poäng kommer den som skickade in ansökan först få bidraget.

Nu skall vi kämpa för att få så många poäng som möjligt!

Mer info om bidraget och poängsättningen finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.