85% anslutna!

För att beviljas bidrag måste vi samla poäng. De föreningar med flest poäng får bidrag. Den viktigaste punkten är antalet anslutna permanentboende. För att få högsta poäng krävs 85%. Nu har vi lyckats med det.

Fantastiskt, nu höjer vi målet till 90%!