Årsmöte 2015

Mötet började med information om vad som gjorts under året. De större bitarna har varit att vår projekteringsgrupp pratat med alla markägare och gjort klart vart vi kommer att gräva ner kanalisationen.
Styrelsen har sedan skrivit markavtal med ungefär hälften av markägarna. Detta arbete är i full gång nu.
Upphandlingsunderlag håller även det på att tas fram för att kunna få ut så snart som möjligt.
Tanken är att en entreprenör skall vara redo att börja gräva om vi får ett beslut om att få bidrag genom Landsbygdsprogrammet. Beslutet kommer tidigast efter sommaren.

För att beviljas bidrag måste vi samla poäng. De föreningar med flest poäng får bidrag. Den viktigaste punkten är antalet anslutna permanentboende. För att få högsta poäng krävs 85%. När mötet hölls låg vi på 84% men nu har vi lyckats klättra upp till 85%! Fantastiskt!

Kostnaden beräknas fortfarande hamna runt 15 000 kr.
Insatsen kommer bli den största delen på kanske 10 000 – 11 000 kr.
Dessa pengar är ett lån till föreningen och kommer delvis att betalas tillbaka så småningom.

Dokument som vi fått lov av Od-Alboga Fiber att låna visades. Dessa visade hur man skall gräva på sin tomt och hur det kan se ut när man får in fibern i huset.
De finns att läsa på Od-Albogas hemsida:
Anvisning för fiberanslutning
Anvisning för montering av bredbandsuttag

Efter informationen hölls årsmötet.
Styrelsen som valdes:
Herman Lennartson, ordförande
Michael Lekselius, sekreterare
Anders Richardsson, kassör
Bo Åkesson, ledamot
Lennart Hegg, ledamot
Henrik Max, ledamot

Valberedning:
Fredrik Svensson
Krister Hansson

Revisor:
Monica Rutberg

Vi tackar för förtroendet!