Besiktning och driftstart

Nu närmar det sig start för vårt fibernät. Nu i november kommer Rejlers hjälpa oss att besiktiga vårt nät. Vi väntar på kallelse för ett uppstartsmöte med dem.

Den 14 december kommer Telia vara färdiga med tekniken som skall in i våra två noder. Efter det kommer de börja åka runt till alla som skall ha en aktiv anslutning. Då installerar de medieomvandlaren och startar igång anslutningen. Så fort de varit hemma hos er skall det gå att använda anslutningen. Vi har inte fått något besked om i vilket område de kommer börja men de har planerat att alla skall vara igång 2017-01-31.