Framflyttad driftstart

Telia har flyttat fram driftstarten till efter nyår men lovar samtidigt att alla aktuella anslutningar fortfarande skall vara igång i januari. Vi har påpekat att många redan sagt upp sina abonnemang så de måste hålla vad det lovar! Det är Ericsson som fått uppdraget av Telia att sköta installationen i fastigheterna. De har lovat att ha flera installatörer som jobbar samtidigt för att klara allt under januari månad.

På måndag kommer vi ha besiktning av nätet genom företaget Rejlers. De har stor erfarenhet av fibernät och stor kunskap om kraven som ställs på dessa.

Direkt efter besiktningen kommer vi träffa en representant från Ericsson och gå igenom installationen av utrustningen i våra fastigheter.