Ny info om installation

Efter möte med Ericsson, som sköter installation åt Telia, har vi nu lite ändrad information.

1) De kommer börja installationen i mitten på december.
2) Fibern startar (aktiveras) dagen efter installationen är genomförd.
3) Ericsson ringer och meddelar tid för installation för de med aktiv anslutning.
4) Glöm inte att det MÅSTE finnas ström framdragen till fiberkabeln där medieomvandlaren skall installeras.
5) Det måste finns plats för dem att jobba där installationen skall genomföras så flytta på eventuella möbler som står i vägen.

Besiktningen av nätet som skulle gjorts igår blev framflyttad till fredag p.g.a. sjukdom.

Daniel på TMB i Vårgårda, som var på vårt senaste informationsmöte, har hört av sig. Hans erbjudande med Viasat och T3 gäller hela året ut. Ring för mer info 0705-74 41 13 eller läs tidigare nyhet.

På www.oppenfiber.se kan ni även hitta andra tjänsteleverantörer och erbjudanden.