Stormöte

Tisdagen den 7 oktober kl 19:00 i Skölvene bygdegård är alla medlemmar välkomna på möte.

– Information om projektets framfart. Besök av Thomas Erikson och Stefan Johansson från Herrljunga Elektriska.
– Föreningsstämma
– Fika

Vid eventuella frågor kontakta Herman Lennartsson
herman@gasenefiber.se
0702 08 97 88

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Dagordning
• Mötets öppnande
• Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
• Godkännande av röstlängden.
• Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
• Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
• Fastställande av dagordningen.
• Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
• Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
• Val av ordförande.
• Val av övriga styrelseledamöter.
• Val av revisor.
• Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
• Mötets avslutande.

Över 100 medlemmar!

Nu är alla fastighetsägare tillfrågade om att bli medlem i föreningen och nu är vi 103 medlemmar vilket är ca 70% av alla fastigheter.

Nästa steg är att få fram en mer specifik insatskostnad vilket vi gör tillsammans med Herrljunga Elektriska. Efter det kommer ett vi kalla till ett stormöte för att informera medlemmarna om vad som händer samt att välja styrelse.

Hör gärna av er om ni har frågor.

Karta

Här kommer den utlovade kartan över vårt område. Den visar befintlig kanalisation som Herrljunga Elektriska har förberett.
[Borttagen eftersom den är inaktuell]

Kan passa på att rapportera att det är väldigt stor intresse att få vara med i föreningen – vilket vi är väldigt glada över. Vi har redan besökt många av hushållen i området men fortfarande är det några kvar.

Informationsbrev

Nu har vi börjat besöka hushållen för att informera och värva medlemmar. Hittills har mottagandet varit väldigt positivt och vi hoppas även Ni vill vara med! Det är många hushåll att besöka så läs gärna genom materialet nedan och ansök direkt eller hör av er med eventuella frågor så kan vi komma framåt ännu fortare.

Vi kommer även lägga upp en karta som visar föreningens geografiska sträckning.

Informationsbrev
Stadgar Gäsene fiber
Medlemsansökan

Välkommen till Gäsene Fiber!

Gäsene Fiber – en ekonomisk förening som skall bygga och driva ett
bredbandsnät via fiber till hushållen i Grude – S Björke – Jällby – Fröstorp med omnejd.

Här kommer vi lägga upp information om allt som händer i projektet.
Inom en snar framtid kommer vi kontakta alla i området för ett nytt möte eller personlig information om föreningen.