Installationen börjar!

Ericsson skall nu börja ringa runt och meddela när de kommer till de första och installerar. Som jag förstått det kommer de börja i Romnefall och Frinnestad och sedan gå mot Grude. Vart de tar vägen efter det har jag inte fått besked om ännu. Det kommer vara två installatörer ute och jobba och de har beräknat att hinna med ca ett hus i timman var.

När någon har fått igång någon tjänst hemma hör gärna av er och berätta om allt fungerar som det skall.

Kanske får några fiber till jul 🙂

Besiktning

Nu är besiktningen av fibernätet gjord av Rejlers. Utöver grävdjupet som vi pratat om innan fanns inga stora avvikelser. Alla kopplingsskåp skall kontrolleras en extra gång och eventuellt fyllas på med lite extra lekakulor för att stoppa eventuella besök av små gnagare. Rejlers kommer nu skriva en besiktningsrapport med beslut.

Angående Tingkullavägen är vi nu på plats 12 i kön hos Lantmäteriet. Tyvärr fick vi ingen information om vad det betyder i tid. Vi har försökt nå dem för att få svar på det men utan resultat.

På bilderna ser vi ett litet kopplingsskåp där fibrer är svetsade. Det gröna skåpet är en nod där den tekniska utrustningen från Telia kommer sättas in. Här finns även batteribackup som klarar upp till en timma utan ström och värmeelement om det skulle bli väldigt kallt ute.nod

skarvskap

Ny info om installation

Efter möte med Ericsson, som sköter installation åt Telia, har vi nu lite ändrad information.

1) De kommer börja installationen i mitten på december.
2) Fibern startar (aktiveras) dagen efter installationen är genomförd.
3) Ericsson ringer och meddelar tid för installation för de med aktiv anslutning.
4) Glöm inte att det MÅSTE finnas ström framdragen till fiberkabeln där medieomvandlaren skall installeras.
5) Det måste finns plats för dem att jobba där installationen skall genomföras så flytta på eventuella möbler som står i vägen.

Besiktningen av nätet som skulle gjorts igår blev framflyttad till fredag p.g.a. sjukdom.

Daniel på TMB i Vårgårda, som var på vårt senaste informationsmöte, har hört av sig. Hans erbjudande med Viasat och T3 gäller hela året ut. Ring för mer info 0705-74 41 13 eller läs tidigare nyhet.

På www.oppenfiber.se kan ni även hitta andra tjänsteleverantörer och erbjudanden.

Framflyttad driftstart

Telia har flyttat fram driftstarten till efter nyår men lovar samtidigt att alla aktuella anslutningar fortfarande skall vara igång i januari. Vi har påpekat att många redan sagt upp sina abonnemang så de måste hålla vad det lovar! Det är Ericsson som fått uppdraget av Telia att sköta installationen i fastigheterna. De har lovat att ha flera installatörer som jobbar samtidigt för att klara allt under januari månad.

På måndag kommer vi ha besiktning av nätet genom företaget Rejlers. De har stor erfarenhet av fibernät och stor kunskap om kraven som ställs på dessa.

Direkt efter besiktningen kommer vi träffa en representant från Ericsson och gå igenom installationen av utrustningen i våra fastigheter.

Besiktning och driftstart

Nu närmar det sig start för vårt fibernät. Nu i november kommer Rejlers hjälpa oss att besiktiga vårt nät. Vi väntar på kallelse för ett uppstartsmöte med dem.

Den 14 december kommer Telia vara färdiga med tekniken som skall in i våra två noder. Efter det kommer de börja åka runt till alla som skall ha en aktiv anslutning. Då installerar de medieomvandlaren och startar igång anslutningen. Så fort de varit hemma hos er skall det gå att använda anslutningen. Vi har inte fått något besked om i vilket område de kommer börja men de har planerat att alla skall vara igång 2017-01-31.

Informationen vi fått in från de tjänsteleverantörerna som var med på vårt informationsmöte

Bogalnet erbjuder bredband och telefoni och ni kan kontakta dem på 0322 – 64 24 70 eller på http://www.bogalnet.se.

Telias beställningsblankett är bifogad som dokument. Blanketten går bra att lämna hos mig i veckan så skickar jag vidare dem till Telia. BLANKETTEN FINNS HÄR
Har ni frågor kan ni mejla Mikael på Telia mikael.m.eklund@teliacompany.com

TMBs erbjudande från Viasat och T3. Beställningsblankett gäller till 30/11. BLANKETTEN FINNS HÄR
Daniel Dalén
0705-74 41 13
info@tmb.se

På https://www.oppenfiber.se/tjanster kan ni se fler erbjudande från andra tjänsteleverantörer.

Tänk på att ni behöver säga upp era gamla TV och internetabonnemang MEN telefonen flyttas till nya abonnemanget och sägs i många fall upp av den nya leverantören.

Hoppas ni hittar något som passar er!

Informationsmöte onsdag 19/10

Information kommer presenteras om de olika tjänsterna som erbjuds i nätet vi bygger och äger tillsammans. Telia, Visat, T3 och Bogalnet kommer vara på plats för att informera och svara på frågor. Även personer som inte är medlemmar men bor i ett hus eller lägenhet anslutna till vårt nät är välkomna.

Välkomna på onsdag 19/10 kl 19:00 till Tingshuset i Ljung

Status och kontrollgrävning

Vi börjar med de dåliga nyheterna. En fiberslang har plöjts av och visade sig ligga alldeles för grunt. Efter detta har vi gjort några provgrävningar runt denna sträckan för att säkerställa djupet slangen ligger på. I alla provgroparna ligger slangen grundare än det krav vi avtalat med Herrljunga EL och Falk men över eller på gränsen för vad som är ok. Vi har nu beslutat att utöka provgrävningar för att få en så bra översyn som möjligt på vårt nät. Enligt de regler vi måste följa i dokumentet för Robusta nät står det att minsta grävdjup på åkermark är 55 cm. Sträckor som är grundare kan vi behöva gräva/plöja om. Trots detta kör vi på och planerar att driftsätta nätet som tänkt eftersom allt är i stort sett klart. De sträckor som behöver göras om får då grävas/plöjas om och sedan skarvas in för att få så liten driftstörning som möjligt för oss medlemmar. Styrelsen kommer förhandla med Herrljunga EL om detta och återkomma till er medlemmar innan något beslutas.

En viktig punkt vi har framför oss är att testa alla anslutningar så att vi kan säkerställa att alla har en bra anslutning. Vi behöver då hitta personer som kan hjälpa till med att åka runt tillsammans med Herrljunga EL till fastigheter och kontrollera fiberanslutningen. Personen som följer med får ett informationsblad att lämna och om fastighetsägaren samtycker ta hand om nycklar till fastigheten för att komma in om ingen kan vara hemma under tiden. Uppskattningsvis kommer det ta en dag per by att genomföra. Går det att hitta en person per by vore det toppen. Hör gärna av er om ni har möjlighet att hjälpa till. Planen är att detta skall göras sista veckan i september (v39).

Nedan följer info om vad som hänt och händer framöver.

Under sommaren har även detta hänt:
– Grävning klart i Augusti på alla sträckor vi får gräva.
– Blåsning och svetsning har pågått sedan början av sommaren.
– Beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet vilket ger oss 40% av den totala kostnaden.
– Påbörjat sammanställning av alla dokument som behövs för att få delutbetalning av bidraget från Landsbygdsprogrammet.

Detta händer framöver:
– Herrljunga EL fortsätter att blåsa och svetsa fiber. Klart inom några veckor (september).
– Herrljunga EL färdigställer hos alla medlemmar som vill ha hjälp med installation (september).
– Ansökan om momsplikt hos Skatteverket för att kunna få tillbaka momsen på utgifter. Detta har vi försökt med tidigare men ej blivit beviljade eftersom vi inte haft några inkomster. Nu är vi närmare start och hoppas få igenom detta.
– Samtal med Telia för att samordna ett informationsmöte (oktober) och installation i medlemmarnas fastigheter (november)(för aktiva anslutningar).

Bidragsansökan är godkänd

Nu har Länsstyrelsen godkänt vår ansökan om bidrag. 40 % av den budgeterade kostnaden för projektet är bidragsberättigande. Länsstyrelsen kommer gå igenom vårt arbete och kontrollera så det är i linje med de regler de satt upp. I detta ingår regler för hur nätet är uppbyggt, upphandlingar är genomförda, dokumentation på nätet mm så det är fortfarande mycket arbete kvar för att få ut de pengar vi ansökt om.

Under sommaren kommer Herrljunga Elektriska fortsätta att blåsa fiber. Svetsning återupptas först efter semestern.

Status 2 juni 2016

En ny bild på hur vi ligger till med grävandet – inte mycket kvar nu.
Blåsning av fiber gjord i Grude/Frinneestad/Romnefall och där är även svetsning av fiber påbörjad. Nu är det fiberblåsning som gäller i Jällby.
Grenen ut mot Fröstorp/Furudal/Ljung samt Melltorp/Ljung är planerad att blåsa veckan före midsommar, vill till att slang nedgrävd och installation på huset klart då.
Status 160602Status